Stále se můžete připojit k petiční akci za začlenění ochrany zvířat do budoucí Evropské ústavy

Každý den jsme konfrontováni s bezohledným a krutým zacházením se zvířaty. Ochrana zvířat před zbytečnou krutostí by měla být začleněna jako samostatný bod do budoucí Evropské ústavy. Uznání ochrany zvířat v rámci ústavy EU je předpokladem, aby soudy a státní instituce po celé Evropě byly nuceny týrání zvířat postihovat.

O podobě ústavy se již několik měsíců jedná. Návrh textu Evropské ústavy nejprve vypracoval tzv. Evropský konvent. Bohužel návrh, který byl konventem připraven, neobsahoval zmínku o welfare zvířat, přestože byly německým ministrem zahraničních věcí Joschkou Fischerem a členem Evropského parlamentu Johannesem Voggenhuberem předloženy připomínky, které se začleněním ochrany zvířat počítaly (viz pdf dokumenty fischer.pdf, voggenhuber1.pdf,  voggenhuber2.pdf).

Tento návrh Evropské ústavy byl představen na konferenci v Thessaloniki v červnu 2003. Začali o něm jednat představitelé členských států EU a států do EU vstupujících. Na posledním setkání, které proběhlo v prosinci 2003 v Bruselu, nedošlo mezi politiky ke shodě, a tak budou jednání pokračovati za irského předsednictví v první polovině roku 2004. Podle původního rozvrhu by ústava měla být podepsána k 1. květnu 2004.

Německá organizace Menschen fűr Tierrechte vyvinula na jaře 2003 iniciativu a zorganizovala celoevropskou petici na podporu návrhu začlenění ochrany zvířat do Evropské ústavy. Bližší informace o kampani naleznete na www.animals-constitution.info  (v češtině po kliknutí na českou vlaječku).

Nadace na ochranu zvířat snahy o začlenění ochrany zvířat do Evropské ústavy plně podporuje a zahájila již některé kroky. Zasadila se o přeložení informací o kampani na www.animals-constitution.info  do češtiny a shromažďuje petiční dopisy občanů adresované premiérovi Špidlovi. V listopadu 2003 jsme premiérovi zaslali  dopis spolu s 256 petičními dopisy podporujícími začlenění ochrany zvířat do budoucí Ústavy Evropské unie. Od tajemníka Ústřední komise na ochranu zvířat (ÚKOZ) jsme na tento dopis obdrželi následující odpověď:

Na základě písemného sdělení Ministerstva zahraničních věcí (Odbor komunitárního práva) by závěrečný text měl ve své konečné verzi obsahovat specifický článek týkající se ochrany zvířat. Navrhované ustanovení zakotvuje mimo jiné povinnost Evropské unie a jejích členských států při vytváření a provádění politik v oblasti zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a vývoje technologií plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky pro zvířata. Obdobným způsobem oblast ochrany zvířat upravuje již Amsterodamská smlouva v protokolu o ochraně zvířat a péči o ně.

Pro úplnost je možné dodat, že jedna z verzí Evropské ústavy ve svém článku III.-4. zakotvuje obecný princip ochrany životního prostředí při vytváření a uplatňování společné politiky členských států EU. Při extenzivním výkladu by bylo možné i toto ustanovení interpretovat jako ochranu zvířat.

Je nezbytné konstatovat, že ochrana zvířat i ochrana životního prostředí a koncepce trvale udržitelného rozvoje je významný cíl Evropských společenství. Přesto v otázce specifického článku k ochraně zvířat nepanuje mezi členskými státy jednoznačná shoda.

Ing. Zdeněk Burda, CSc.

 

Nadace na ochranu zvířat bude premiérovi dopisy občanů nadále zasílat. K dnešnímu datu jsme shromáždili celkem 316 dopisů. Na www.animals-constitution.info  podepsalo petiční dopis za ČR  zatím 591 lidí, za celou Evropu přes 35 000 lidí.

 K  petiční akci se můžete stále připojit. Petiční dopis předsedovi vlády ČR si můžete stáhnout zde.  Po vytištění jej prosím podepište (celá adresa) a zašlete na adresu Nadace. Petici také můžete vyplnit na www.animals-constitution.info/cz/formular.html  a zaslat online.

 

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist