Mezinárodní konference o začlenění welfare (životní pohody) zvířat do výuky na vysokých školách pro střední a východní Evropu

15.04.2004

26. dubna 2004 na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno

 

 

Potřeba respektovat znalosti o welfare zvířat nabývá na důležitosti mezi vědci, pedagogy, lidmi pracujícími se zvířaty a širokou veřejností. Zákony na ochranu zvířat se zdokonalují a jejich vymáhání záleží na postoji a znalostech veterinárních a zemědělských pracovníků. Vzdělávání a osvěta tedy v tomto procesu hrají klíčovou roli. Tato konference je určena pro vyučující a pro odborníky, kteří se podílejí na tvorbě osnov na veterinárních a zemědělských vysokých školách.

 

Na konferenci se bude hovořit o možnostech a zkušenostech v této oblasti, zejména o znalostech a zkušenostech vysokých škol zemědělského a veterinárního zaměření, pokud jde o začlenění welfare zvířat do programu výuky. Na konferenci vystoupí Doc. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. (děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie) z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Prof. Ingvar Ekesbo ze Švédské univerzity zemědělských věd, Dr. Francoise Wemelsfelder ze Skotské zemědělské univerzity, RNDr. Marek Špinka z Ústavu živočišné výroby v Praze, John Callaghan (ředitel vzdělávání a výcviku) z organizace World Society for the Protection of Animals, Phil Brooke (ředitel vzdělávání) z organizace Compassion in World Farming Trust. Konferenci bude předsedat Doc. MVDr. Eva Baranyiová, CSc. z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

 

Tato konference je první podobnou příležitostí, kdy se mohou zástupci vysokých škol a univerzit ze střední a východní Evropy (spolu s některými dalšími odborníky ze zemí EU) podělit o své zkušenosti, myšlenky a postupy v rámci tohoto velmi důležitého tématu. Na konferenci jsou přihlášeni účastníci z 9 zemí střední a východní Evropy.

 

  

Pořadateli konference jsou: Veterinární a famaceutická univerzita Brno, World Society for the Protection of Animals (WSPA), Compassion in World Farming Trust (CIWF) a Nadace na ochranu zvířat.

 

 

Nadace na ochranu zvířat

Pacovská 31, 140 00 Praha 4

tel: +420 222 135 460, fax: +420 222 135 461

email: nadace@ochranazvirat.cz

www.ochranazvirat.cz

 

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1/3, 612 42 Brno

tel: +420 5 4156 1111, fax: +420 4925 0478

email: rektor@vfu.cz

www.vfu.cz

 

World Society for the Protection of Animals (WSPA)

89 Albert Embankment, London SE1 7TP, UK

tel: +44 20 7587 5000, fax: +44 22 7793 0208

email: wspa@wspa.org.uk

www.wspa-international.org

 

Compassion in World Farming Trust (CIWF)

5a Charles Street, Petersfield GU32 3EH, UK

tel: +44 1730 268070, fax: +44 1730 260791

email: ciwftrust@ciwf.co.uk

www.ciwf.org

  

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist