Odkazy

Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ)
MZe, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
http://www.mze.cz/default.asp?ch=266&typ=5


Ministerstvo zemědělství
MZe, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
http://www.mze.cz


Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
http://www.env.cz


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kališnická 4, 130 00 Praha 3
http://www.nature.cz


Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
Na břehu 267, 190 00 Praha 9
http://www.cizp.cz

TOPlist