Testování chemikálií v EU - tisková zpráva

Od organizace Eurogroup for Animal Welfare jsme obdrželi důležitou informaci, kterou prostřednictvím této tiskové zprávy poskytujeme:

Brusel, 28. října 2003

 

Nový program EU na testování  bezpečnosti chemikálií povede k utrpení mnoha milionů laboratorních zvířat

 

Miliony myší, králíků a jiných zvířat budou zabity kvůli zbytečným testům, které navrhuje EU jako strategii testování bezpečnosti chemikálií, která má být publikována 29. října. Eurogroup for Animal Welfare kritizuje Komisi pro její byrokratičnost, protože Komise předepisuje nadále při zjišťování bezpečnosti chemikálií používaní tradičních metod, založených na testování na zvířatech. Nejsou učiněna dostatečná opatření pro to, aby se testování na zvířatech buď vůbec nemuselo použít nebo aby bylo omezeno na minimum.

 

Vydání Nařízení o chemikáliích následovalo po dlouhodobé konzultaci s třetími stranami, kde hlavními činiteli v diskusi byly ekonomické zájmy chemického průmyslu, ochrana životního prostředí a zdraví veřejnosti.

 

Ředitel Eurogroup, David Wilkins, hluboce lituje, že opravdový dopad tohoto návrhu ignoruje  welfare v užívání laboratorních zvířat i přes veškerá prohlášení, která poukazovala na určité ohledy vůči testování na zvířatech. Ochranářské organizace požadovaly od tvůrců legislativy, aby přijali moderní postoj, který není založen na testování na zvířatech a aby byla požadována od výrobců vzájemná výměna dat a výsledků testů toxicity, aby se zabránilo duplikaci testů. Tato strategie by se také měla více zasadit o používání alternativních testů, pomocí počítačových modelů a alternativních in-vitro metod. Obvyklý katalog testů na zvířatech musí přejít do historie zároveň s těmi vědeckými pracovníky, kteří stále takovýto přístup propagují.

Nadace na ochranu zvířat jako přidružený člen organizace Eurogroup for Animal Welfare plně podoporuje její postoj a lituje, že se v rámci  EU nepodařilo zlepšit legislativu týkající se pokusů na zvířatech, která by zajišťovala omezení pokusů na minimum a alepoň základní welfare pro zvířata, používaná při pokusech.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujckaPartnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 

Internetoví partneři


 

TOPlist