Sajga tatarská

Tato pozoruhodná antilopa s chobotovitým čenichem, dorůstající velikosti dospělé ovce, bývá uváděna jako příklad úspěšné záchrany ohroženého živočišného druhu a jeho navrácení do hospodářského využívání řízeným lovem. Maso sajgy je skutečně k dostání na trzích v Rusku a střední Asii. Poptávka po mase však od začátku devadesátých let neúnosně stoupá  a vede k pytlačení a černému obchodu, ještě horší je nelegální odstřel samců, jejichž rohy  jsou vysoce ceněny a dnes opět vyhledávány v tradičním léčitelství.

Tato situace rozhodně není trvale udržitelná. Na posledním Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN je sajga tatarská řazena jako kriticky ohrožený druh. K drastickému úbytku populace přispívá i rušení zvířat ve volné přírodě a ničení jejich životního prostředí. Určitý negativní vliv mají i přírodní faktory – sucho, kruté zimy, tlak predátorů. V roce 2002 byla sajga tatarská zařazena do přílohy II mezinárodní Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnské). Na seznamu II „Washingtonské“ úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) figuruje sajga již od roku 1995.

Vláda Kalmycké republiky Ruské federace svolala v květnu loňského roku mezinárodní workshop o ochraně sajgy, kterého se zúčastnilo více než 90 odborníků ze všech pěti států, na jejichž území se rozkládá areál sajgy tatarské. Diskutované okruhy zahrnovaly pytlačení, nelegální obchodování s produkty ze sajgy, monitoring populací a biotopů, úlohu chráněných území a chovných center v obnově populací, regionální a mezinárodní spolupráci i součinnost s místním obyvatelstvem. Význam součinnosti s místním obyvatelstvem ukázal právě příklad poddruhu sajga tatarská mongolská (Saiga tatarica mongolica). Tato populace je jedinou výjimkou z celkového trendu decimovaných populací. Účinná přísná ochrana sajgy v Mongolsku je výsledkem dobré spolupráce ochrany přírody s místním obyvatelstvem.

 

Zdroj: Ochrana přírody 6/2003

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist