Ochranazvířat.cz: Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NNOZ dle GDPR

29.05.2018  

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Nadace na ochranu zvířat

v souladu

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/697

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

(General Data Protection Regulation – GDPR)

 

NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT považuje ochranu soukromí a ochranu osobních údajů za velmi významnou a proto vydává tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů - Nadace na ochranu zvířat (dále jen „Zásady”), jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje Nadace na ochranu zvířat zpracovává pro potřeby své činnosti a její účel, pro plnění svého poslání a cílů, pro poskytování svých služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných Nadací na ochranu zvířat. Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho Nadace na ochranu zvířat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Celý text Zásad zpracování a ochrany osobních údajů v NNOZ dle GDPR ke stažení v přiloženém PDF souboru pod článkem.

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/1037/czech/clanek/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju-v-nnoz-dle-gdpr/