Ochranazvířat.cz: Přednáška Nekontrolované množení psů a koček v ČR

19.05.2016

Zapojujeme se do Evropského týdne udržitelného rozvoje, celorepublikové iniciativy propagující myšlenku udržitelného rozvoje. Jedná se o souhrn konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit, jež budou probíhat v týdnu od 30. 5. do 5. 6. 2016.

V přednáškovém sále Nadace na ochranu zvířat (Pujmanové 1219/8, Praha 4, 1. patro) budeme přednášet hned v pondělí 30. 5. 2016 od 17:00, a sice o nekontrolovaném množení psů a koček v ČR, rádi vás uvidíme!

Jedním z problémů vztahu lidí k životnímu prostředí a ke zvířatům je nekontrolované množení koček a psů v ČR. Tato přednáška, která se bude konat v pondělí 30. 5. 2016 od 17:00 v přednáškovém sále Nadace na ochranu zvířat (Pujmanové 1219/8, Praha 4, 1. patro), bude pojednávat o nutnosti nezaměnitelného značení zvířat a centrálním registru zvířat, o výhodách a potřebě kastrování toulavých a opuštěných zvířat. Dále také o „množírnách“ = nekontrolovaných chovech psů a koček v nevhodných podmínkách, kde jde čistě o zisk a nikoliv o zdraví a pohodu (welfare) zvířat v chovu. Takové zacházení se zvířaty opravdu není udržitelné, je třeba proti tomu bojovat.


Na to se vážou problémy spojené s toulavými a opuštěnými zvířaty. Evropská společnost pro psy a welfare odhaduje, že v rámci Evropy je okolo 100 000 000 opuštěných zvířat, která potřebují péči a nový domov. Takové číslo je velmi alarmující a vyplývá z něj potřeba regulace populace volně žijících psů a koček v rámci Evropy – tak, aby byl jejich počet únosný pro jednotlivé ekosystémy (přemnožené kočky mohou například zdecimovat populace zpěvných ptáků).

Psi a kočky do ekosystémů bezesporu patří, ale v jistém množství, které je vlivem člověka enormně překročeno. Musíme ho proto rozumně regulovat a dozorovat, aby nedošlo k přemnožení domestikovaných šelem (příkladem může být zdivočení a přemnožení psů dingo v Austrálii).

Přihlášky na přednášku prosím zasílejte na email: nadace@ochranazvirat.cz

Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Více informací naleznete také na naší Facebookové události.


Akce proběhne v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, viz zde: www.tydenudrzitelnosti.cz

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/1008/czech/clanek/prednaska-nekontrolovane-mnozeni-psu-a-kocek-v-cr/