Psi a kočky jako jatečná zvířata? Nebojte se, jde o podvod!

21.04.2016

Na portálu burani.cz se před časem objevil článek, který informoval o tom, že v novele veterinárního zákona budou kočky a psi zahrnuti mezi jatečná zvířata. 

Článek konkrétně popisoval znění § 21, odstavec 2 takto:

„Jatečná zvířata pes a kočka, s výjimkou jedinců mladších 3 měsíců, mohou být poražena, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti (domácí porážka). Toto maso a orgány nepodléhají veterinárnímu vyšetření, nestanoví-li krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci jinak.“

Paragraf 21, odstavec 2 ve skutečnosti zněl takto:

„Jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 24 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců mohou být poražena v hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka). Toto maso a orgány podléhají veterinárnímu vyšetření, stanoví-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci.“

Paragraf 21, odstavec 2 a 3 v návrhu novely zní takto:

„(2) Chovatel je oprávněn provést nucenou porážku jatečných zvířat mimo jatky, pokud se jedná i o usmrcení jinak zdravého zvířete z důvodu ochrany jeho dobrých životních podmínek.

(3) Jatečná zvířata s výjimkou skotu, koní, oslů a jejich kříženců mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze pro spotřebu v jeho domácnosti nebo pro spotřebu osoby blízké podle občanského zákoníku (dále jen „domácí porážka“). Toto maso a orgány podléhají veterinárnímu vyšetření, stanoví-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci, a nesmí být dále uváděny na trh.“


Na naší SOS lince se na nás často obracíte s prosbou o zastavení takového návrhu. Není důvod k obavám, šíření či tvorbě protestní petice. Novelu zákona jsme připomínkovali a opravdu novela nebude mezi jatečná zvířata zahrnovat psy ani kočky.

Sami si můžete ověřit, jak novela zákona vypadá:


Odkaz na původní lživý článek najdete zde.

JAK MŮŽETE POMOCI?
Pomozte nám pomáhat
Platba PaySec
50 Kč
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
Partneři


Sponzoři

 
   
 
zapujcka

Partnerské organizace
 spolecnost pro zvirata
 
Mediální partneři


 


 

 

 


Internetoví partneři


 

TOPlist